Lyssna

Anslag/bevis: Miljö och bygglovsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Paragrafer

§§ 1-20

Datum då anslaget publiceras

2020-01-28

Datum då anslaget tas bort

2020-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg,
nämndsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information