Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Miljö och bygglovsnämnd

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Paragrafer

§§ 85-99

Datum då anslaget publiceras

2019-10-01

Datum då anslaget tas bort

2019-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare

Anna Svensén Burgman

Kontakt

Magdalena Lindberg,
nämndsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information