Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Miljö och bygglovsnämnd

Sammanträdesdatum

2019-07-11

Paragrafer

§§ 37-72

Datum då anslaget publiceras

2019-07-15

Datum då anslaget tas bort

2019-08-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Anna Svensén Burgman
vik. nämndsekreterare
031-724 87 29anna.svensen.burgman@harryda.se

Relaterad information