Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Miljö och bygglovsnämnd

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Paragrafer

§§ 38-53

Datum då anslaget publiceras

2019-05-14

Datum då anslaget tas bort

2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare

Anna Svensén Burgman

Kontakt

Anna Svensén Burgman
vik. nämndsekreterare
031-724 87 29anna.svensen.burgman@harryda.se

Relaterad information