Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-08-22

Paragrafer

§ 193-200

Datum då anslaget publiceras

2019-08-30

Datum då anslaget tas bort

2019-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information