Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Paragrafer

§§ 131-137

Datum då anslaget publiceras

2019-05-03

Datum då anslaget tas bort

2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansli

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information