Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-21

Paragrafer

§§ 97-107

Datum då anslaget publiceras

2019-03-28

Datum då anslaget tas bort

2019-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansli

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information