Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-10

Paragrafer

§§ 256-257

Datum då anslag sätts upp

2021-06-11

Datum då anslag tas ner

2021-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Matilda Johansson