Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-27

Paragrafer

§§ 206, 243-245

Datum då anslaget publiceras

2021-05-28

Datum då anslaget tas bort

2021-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansli

Sekreterare

Matilda Johansson