Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-27

Paragrafer

§§ 187-205, 207-242

Datum då anslag sätts upp

2021-06-04

Datum då anslag tas ner

2021-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson