Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-29

Paragrafer

§§ 169, 186

Datum då anslaget publiceras

2021-04-30

Datum då anslaget tas bort

2021-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansli

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information