Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-04

Paragrafer

§§ 38-56, 58-64, 67

Datum då anslag sätts upp

2021-02-11

Datum då anslag tas ner

2021-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information