Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-01-07

Paragrafer

§§ 1-9, 12-36

Datum då anslag sätts upp

2021-01-14

Datum då anslag tas ner

2021-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansli

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information