Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-01-07

Paragrafer

§§ 10, 11, 37

Datum då anslaget publiceras

2021-01-08

Datum då anslaget tas bort

2021-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansli

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information