Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-12-03

Paragrafer

§ 477-478

Datum då anslag sätts upp

2020-12-04

Datum då anslag tas ner

2020-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansli

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information