Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-08

Paragrafer

§§ 358-366

Datum då anslaget publiceras

2020-10-15

Datum då anslaget tas bort

2020-11-06

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information