Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-21

Paragrafer

§ 321-353

Datum då anslaget publiceras

2020-10-01

Datum då anslaget tas bort

2020-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansli

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information