Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-05

Paragrafer

§§ 407-411, 413-422

Datum då anslag sätts upp

2020-11-13

Datum då anslag tas ner

2020-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information