Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-14

Paragrafer

§§ 211-218

Datum då anslaget publiceras

2020-05-20

Datum då anslaget tas bort

2020-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Matilda Johansson kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information