Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-14

Paragrafer

§ 219

Datum då anslaget publiceras

2020-05-15

Datum då anslaget tas bort

2020-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information