Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-03-05

Paragrafer

§§ 84-119

Datum då anslaget publiceras

2020-03-13

Datum då anslaget tas bort

2020-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson
kommunsekreterare
031-724 87 59matilda.johansson@harryda.se


Relaterad information