Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Paragrafer

§ 271-320

Datum då anslaget publiceras

2020-09-03

Datum då anslaget tas bort

2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansli

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information