Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Paragrafer

§§ 304-305

Datum då anslaget publiceras

2019-11-08

Datum då anslaget tas bort

2019-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson
kommunsekreterare
031-724 87 59matilda.johansson@harryda.se


Relaterad information