Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Paragrafer

§§ 240, 243-268

Datum då anslaget publiceras

2019-10-03

Datum då anslaget tas bort

2019-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson,
kommunsekreterare
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se

Relaterad information