Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Paragrafer

§ 3

Datum då anslaget publiceras

2019-01-11

Datum då anslaget tas bort

2019-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson
kommunsekreterare
031-724 87 59matilda.johansson@harryda.se


Relaterad information