Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Paragrafer

§§ 426-478

Datum då anslaget publiceras

2018-12-04

Datum då anslaget tas bort

2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson
kommunsekreterare
031-724 87 59matilda.johansson@harryda.se


Relaterad information