Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2022-06-16

Sammanträdesdatum

2022-06-16

Paragrafer

§§ 91-105

Datum då anslag sätts upp

2022-06-23

Datum då anslag tas ner

2022-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansli

Sekreterare

Magdalena Lindberg