Lyssna

Anslag/Bevis: Kommunfullmäktige 2021-05-20

Sammanträdesdatum

2021-05-20

Paragrafer

§ 99 - 118

Datum då anslag sätts upp

2021-05-28

Datum då anslag tas ner

2021-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg