Lyssna

Anslag/Bevis: Kommunfullmäktige 2021-04-19

Sammanträdesdatum

2021-04-19

Paragrafer

§ 73-98

Datum då anslag sätts upp

2021-04-27

Datum då anslag tas ner

2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg
Kommunsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information