Lyssna

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-03-25

Paragrafer

§§ 49-72

Datum då anslag sätts upp

2021-04-06

Datum då anslag tas ner

2021-04-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg
kommunsekreterare
031-724 63 26

magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information