Lyssna

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-02-18

Paragrafer

§§ 24-37

Datum då anslag sätts upp

2021-03-02

Datum då anslag tas ner

2021-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg kommunsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information