Lyssna

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-12

Paragrafer

§§ 205-230

Datum då anslag sätts upp

2020-11-20

Datum då anslag tas ner

2020-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg kommunsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information