Lyssna

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-17

Paragrafer

§§ 159-181

Datum då anslaget publiceras

2020-09-24

Datum då anslaget tas bort

2020-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg kommunsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information