Lyssna

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-27

Paragrafer

§§ 25-43

Datum då anslaget publiceras

2020-03-09

Datum då anslaget tas bort

2020-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg
kommunsekreterare
031-724 63 26

magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information