Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Paragrafer

§§ 66-77

Datum då anslaget publiceras

2019-05-03

Datum då anslaget tas bort

2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg
kommunsekreterare
031-724 63 26

magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information