Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-19

Paragrafer

§§ 187-204

Datum då anslaget publiceras

2018-11-29

Datum då anslaget tas bort

2018-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Nejat Mousa

Kontakt

Nejat Mousa
kommunsekreterare
031-724 87 60

nejat.mousa@harryda.se

Relaterad information