Kontakt
Lyssna

Ansag/bevis: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-01-31

Paragrafer

§§ 1-7

Datum då anslaget publiceras

2019-02-08

Datum då anslaget tas bort

2019-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliet

Sekreterare

Nejat Mousa

Kontakt

Nejat Mousa
kommunsekreterare
031-724 87 60

nejat.mousa@harryda.se

Relaterad information