Lyssna

Anslag/Bevis: Kommunens revisorer 2021-01-11 § 1

Sammanträdesdatum

2021-01-11

Paragrafer

§ 1

Datum då anslag sätts upp

2021-01-12

Datum då anslag tas ner

2021-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information