Lyssna

Anslag/Bevis: Kommunens revisorer 2020-06-01 § 1

Sammanträdesdatum

2020-06-01

Paragrafer

§ 1

Datum då anslaget publiceras

2020-06-18

Datum då anslaget tas bort

2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information