Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Paragrafer

§§ 29-65

Datum då anslaget publiceras

2019-04-04

Datum då anslaget tas bort

2019-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg
kommunsekreterare
031-724 63 26

magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information