Lyssna

Internationella projekt

Det finns många parter som på något sätt är inblandade i internationella projekt i Härryda kommun. De flesta projekten är finansierade med hjälp av EU-medel men det finns även andra, exempelvis Sida-finansierade projekt och projekt finansierade från nordiska fonder.

Europeiska unionen, EU, arbetar i programperioder. Året 2014 inledde början på en ny period. Därför har en del av de tidigare programmen ändrats, försvunnit eller bytt namn. Vissa är också nya. På grund av detta kan vissa liknande projekt sorteras under olika programnamn.

Pågående projekt

Avslutade projekt

Kontakt

Anna Svensén Burgman
internationell samordnare
031-724 87 29anna.svensen.burgman@harryda.se