Tillväxt Göteborgs insjörike

Härryda kommun samarbetar med Alingsås, Lerum och Partilles kommuner för att ta fram en samverkansmodell för att kunna marknadsföra exempelvis besöksmål över kommungränserna.

Alingsås, Härryda, Lerum och Partille arbetar tillsammans inom Leaderområdet Göteborgs Insjörike. En av insjörikets konkurrensfördelar är att man ligger i direkt närhet till Göteborg - och utgör så kallad ”storstadsnära landsbygd”. En annan konkurrensfördel är insjörikets gemensamma resurser av natur - och kulturupplevelser. För att fullt ut kunna ta del av dessa fördelar finns ett behov av att stärka och utveckla små och medelstora aktörer inom besöksnäringen i området.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för kompetensutveckling, paketering, ett ökat nätverksbyggande och därmed en bredare samverkan mellan mindre och medelstora aktörer i vårt gemensamma geografiska område. Projektet syftar till att stärka dessa aktörer för att de bättre ska kunna möta framtidens besökare och därmed kunna vara en del av en hållbar besöksnäring både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Syftet är även att ta fram en långsiktig samverkansmodell för att man ska kunna arbeta vidare inom detta nätverk även efter projektet har avslutats. Fokus för projektet är vissa områden för turism.

Projektet pågår 2017-2019.

Logotyp för Europeiska utvecklingsfonden
Logotyp för Leader