Lyssna

Projektfinansiering

2014 inleddes en ny programperiod som sträcker sig till 2020.

Länkar till fonder och program:


COSME

Ett EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Programmet fokuserar särskilt på investeringsinstrument och stöd till små och medelstora företag som vill etablera sig internationellt.
COSMElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Erasmus+​

Ett stort program som främjar internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och idrott.
Erasmus+länk till annan webbplats

Europeiska socialfonden (ESF)

En statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige.
Europeiska socialfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Horisont 2020

EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Horisont 2020 fokuserar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till affärsmöjligheter och förändra människors liv till det bättre
Horisont 2020länk till annan webbplats

Leader

Göteborgs Insjörike ska under kommande programperiod arbeta enligt en strategi, vars övergripande mål är hållbar besöksnäring och ökat företagande, hållbar landsbygdsutveckling samt förbättrad livskvalitet genom samverkan.
Leader Göteborgs Insjörikelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interreg IVA Kategatt Skagerrak

Ett EU-program för gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan partners från Norge, Sverige och Danmark.
Interreg IVA Kattegatt Skagerraklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interreg IVB Nordsjön

Arbetar med regionala utvecklingsprojekt i Nordsjöområdet.
Interreg IVB Nordsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interreg IVB Östersjön

Ett effektivt finansieringsverktyg för samarbete i Östersjöregionen.
Interreg IVB Östersjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar till annan projektfinansiering

Allmänna Arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
Allmänna Arvsfondenlänk till annan webbplats

Vinnova

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. VINNOVAs program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.
Vinnovalänk till annan webbplats

Länkar till samarbetspartners:

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfri EU-rådgivning till svenska små och medelstora företag.
Enterprise europe networklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europa direkt

Lokala informationskontor som hjälper dig svara på frågor om EU, guida dig rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk samt hitta EU-dokument samt arrangerar aktiviteter och evenemang. Det finns två kontor i regionen, ett i Göteborg och ett i Bollebygd.
Europa direkt kontoret i Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Europa direkt kontoret i Bollebygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Business Sweden

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige.
Business swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster