Kunskapsutbyte mellan Härryda och Kenya

"Young people’s influence and choice of working life" är projektnamnet på ett kunskapsutbyte mellan Härryda kommun och kommunen Homa Bay i Kenya. Tillsammans utforskar kommunerna hur man bättre kan vägleda unga att se sina möjligheter och göra kloka gynnsamma val av studier och yrkesliv som matchar både person och arbetsmarknad.

I samarbete med Homa Bay i Kenya utvecklar Härryda kommun under tre år planer och aktiviteter för att öka ungas medvetenhet kring karriär och livsval. Det handlar om personlig utveckling, demokratiska förmågor, kunskap om arbetsmarknaden och entreprenörskap.

I projektet är en viktig aspekt att öka ungas intresse för att vara delaktiga i och ta ansvar för utvecklingen i det lokala samhället och arbetslivet. Arbetet tar sin avstamp i målen i Agenda 2030 om demokrati, hållbar utveckling, vikten av jämställdhet och barns rätt i samhället.

Projektet pågår från 2020 till och med 2024 och finansieras genom ICLD, Internationellt Center för Lokal Demokrati. I projektet deltar politiker och representanter från skolan från båda kommuner samt representanter för Rotary International, en intresseorganisation för yrkesverksamma män och kvinnor.

Projektet "Young people’s influence and choice of working life" är uppföljaren på det redan genomförda och lyckade utbytesprojektet “The right to influence for children and youth”.

Läs mer om "The right to influence for children and youth".

logotyp för ICLD, internationellt centrum för lokal demokrati
flagga för kenya
flagga för sverige