Wendelsbergs friluftsområde rustas upp med EU-pengar

Vy över Landvettersjön vid Stora utsikten. Foto: Karin Meyer

Bättre promenadstigar, tillgänglighetsanpassad grillplats, fler bänkar och finare utsiktsplatser – ja, det är några exempel på satsningar i Wendelsbergs friluftsområde i Mölnlycke framöver. Pengar från EU och fastighetsbolag gör det hela möjligt.

- Satsningen innebär en stor utveckling av Wendelsbergs friluftsområde. Jag hoppas att fler ska ta en fika vid Stora och Lilla utsikten, att fler ska ge sig ut och grilla i naturen med den tillgänglighetsanpassade grill- och parkeringsplatsen vi anlägger. Men även att närboende ska kunna njuta mer av parken, dess historia och natur på promenader i området, säger Emma Nevander, kommunekolog i Härryda kommun.

Satsningar på drygt två miljoner kronor

Härryda kommun har beviljats nästan 1,5 miljoner kronor via en EU-ansökan. Ytterligare 600 000 kronor går fastighetsbolagen Wallenstam och Next Step Group in med – som båda planerar bygga bostäder vid Mölnlycke fabriker respektive Bråta/Landvettersjön. Föreningslivet och Wendelsbergs folkhögskola är också en del av samverkansprojektet.

Tydliga entréer, tillgänglig grillplats och utegym

Hur parken kan förbättras har Härrydaborna själva fått vara med om att tycka till om. Satsningarna har nämligen sitt ursprung i en medborgardialog där Härryda kommun fick in över 300 synpunkter och önskemål.

Därför ska området vid elljusspåret rensas på sly och småträd. Promenadstigarna till Alhagen samt Stora och Lilla utsikten förbättras och spänger anläggas vid fuktiga partier. Utsiktsplatserna ska förses med bord och bänkar och samtliga leder ska markeras. En tillgänglighetsanpassad parkering och grillplats ska också anläggas vid Trolltjärn, som man smidigt når med bil via Parkvägen.

- Vi kommer att skapa tydliga entréer och ett genomgående promenadstråk från väst till öst och från söder in i parken. Utegym, vindskydd, parkbänkar och naturlek lyfter området ytterligare, säger Gustav Cruce planeringsledare.

Arbetena pågår under 2020–2022.

Tre loggor