Hercul

Logotyp för EU-projektet Hercul

Hercul är ett Erasmus+ projekt som handlar om att skapa en bättre förståelse för fördelarna med multikulturalism och samarbete på europeisk nivå.

Landvetterskolan är med i ett Erasmus+ Utbyte, HERCUL. De deltagande länderna är Tyskland, Italien, Litauen, Nederländerna, Spanien och Sverige. Alla länders skolor är värdar för ett möte där elever från övriga länder deltar. Eleverna kommunicerar då med varandra på spanska och engelska. Fem elever och två lärare deltar vid varje möte. Deltagande länder kommer den sista veckan i maj 2020 till Sverige till Landvetterskolan. Familjerna till de 25 elever från Landvetterskolan som är med i projektet ställer upp som värdfamiljer för eleverna som kommer på besök.

HERCUL- en förkortning som står för "HERitage and CULture in Europe" - är ett projekt som syftar till att skapa en bättre förståelse för fördelarna med multikulturalism och samarbete på europeisk nivå. Målet är att göra studenter mer medvetna om sin egen nationella identitet och sitt kulturarv och samtidigt lära sig om andra europeiska kulturer så att de kan uppskatta både sin egen kultur och andra kulturer mer. Kulturer är inte statiska och därför måste deltagarna förstå hur kulturer utvecklas, förändras och anpassas över tid för att behålla sin relevans i en globaliserande och integrerande värld.

Ett särskilt fokus inom detta projekt läggs på migration.

Eleverna ska lära sig om andra europeiska kulturer, förstå vad som gör dem unika och skapa en känsla av värde för både andra kulturer och ens egen kultur.

Projektet har en hemsida på eTwinning.net Länk till annan webbplats. för att informera, diskutera, dokumentera och samla in skolornas arbete. Man når delar av materialet via länken till den publika hemsidan.

Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen och håller på 2019-2021

symbol för eu erasmus+

Kontakt

Adriana Elena Neguembor, lärare i Moderna språk spanska, Landvetterskolan ​Härryda kommun

+46(0)31-724 83 79

adriana.elenaneguembor@harryda.se