Grön ekonomi inom Göteborgs Insjörike

Projektets mål är att skapa förutsättningar för en miljömässig och ekonomisk effektivisering i industri- och företagsområden i kommunerna Härryda, Alingsås, Lerum och Partille.

I projektet arbetar man med att skapa en digital plattform dit företag kan annonsera sina restprodukter eller när de behöver en tjänst eller kan erbjuda en tjänst.

Projektet ska även uppmuntra till hållbart företagande och entreprenörskap. Projektet ska fånga upp personer, särskilt unga vuxna, som har affärsidéer kring ovan nämnda temaområden.

Projektet avslutas under våren 2022.

Leader, Göteborgs Insjörike, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.