APLMalta

APLMalta är ett Erasmus+ projekt för att finansiera arbetsplatsförlagd praktik på Malta.

Under projektperioden kommer 25 elever från Barn- och Fritidsprogrammet och Handelsprogrammet att kunna göra sin APL på arbetsplatser på Malta. Projektet är ett samarbete med Gozo College Rabat Primary som är en kommunal skola för barn mellan fyra och tio år. Via organisationen Future Focus kan även praktikplatser i andra branscher erbjudas.

Syftet med projektet är att erbjuda elever möjlighet till vidgat perspektiv, personlig utveckling och ökad yrkesskicklighet.

Projektet avslutas hösten 2022.

symbol för eu erasmus+