Träffpunkt Turism

Träffpunkt Turism är ett samverkansprojekt mellan ett par geografiska områden i Danmark och Sverige kring natur- och kulturturism.

Projektetet syftar att tillsammans utveckla och stärka kultur- och naturturismen i våra respektive områden genom samarbete och erfarenhetsutbyte.

Projektet innehåller bland annat:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Studiebesök
  • Marknadsföring och kunskapsspridning
  • Två nätverksträffar för företag och föreningar verksamma inom kultur- och naturturism

Slutdatum för projektet är 2020-01-31.