Tillväxt turism

Turismen är en viktig näring i Göteborgsregionen - under 2014 omsatte näringen ca 23 miljarder kronor och gav helårssysselsättning åt 16 700 personer. Nu ska nya produkter utvecklas och konkurrenskraften bland företag inom besöksnäringen stärkas ytterligare med hjälp av ett samverkansprojekt.

Tillväxt Turism är ett projekt som har ambitionen att utveckla Göteborgsregionen till en hållbar besöksdestination. Business Region Göteborg är projektägare och projektet ska stärka företag inom besöksnäringen genom att erbjuda företagsutvecklande insatser. Projektet kommer att pågå mellan 2016-2018.

Sverige har en nationell målsättning att fördubbla turismen fram till år 2020, det är samma år som Västra Götalandsregionen satsar på att vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande besöks- och evenemangsdestination. Genom att erbjuda företag i regionen stöd i form av produkt- och företagsutvecklande insatser samt hjälp med kunderbjudande, paketering och marknadsföring kan målen nås.

En annan viktig del i projektet är att öka samverkan mellan turismorganisationer och kommunerna i Göteborgsregionen. Det är lokalt som den faktiska destinationsutvecklingen sker.