Shared Shuttle Services

Härryda kommun växer och kraven på tillgänglighet med ett större antal transportslag ökar. Landvetter Södra och Mölnlycke centrum är två områden som ställer krav på nya idéer och innovation kring transport. När parkering byts mot angöring och självkörande fordon måste vi ligga i framkant för att ta del av utveckling och forskning på området. Vi kommer att testa en dellösning på en mobilitetsservice i projektet i form av en självkörande buss.

Projektet S3 - Shared Shuttle Services testar delade självkörande elfordon på Lindholmen och Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg för att visa hur nya mobilitetslösningar kan stärka stadsutvecklingen. Satsningen är en del av regeringens strategiska samverkansprogram.

En utmaning för många städer är att förtäta staden och samtidigt behålla tillgängligheten och möta invånarnas behov att förflytta sig. En av de största utmaningarna är kopplat till parkeringsplatser, som idag täcker stora delar av staden, som istället skulle kunna användas för att skapa en mer attraktiv stad. Att etablera parkeringar vid nyproduktion av fastigheter är dessutom dyrt och skapar en barriär för fortsatt utbyggnad. Flertalet studier pekar också på att parkering på flera sätt motverkar utvecklingen av mer hållbara sätt att transportera sig, som till exempel cykelinfrastrukturprojekt och satsningar på förbättrad lokaltrafik.

För att möta dessa utmaningar kommer S3 projektet pröva delade autonoma minibussar för att demonstrera hur transportlösningar, finansierade av utvecklingsföretag, kan stimulera och stödja en förtätning av staden med en ny, lägre parkeringsnorm.

Projektet leds av RISE Viktoria och samlar stadsutvecklare, näringsliv, högskolor och offentlig sektor, för att gemensamt utforma och prova nya delade mobilitetslösningar med potentialen att stärka Göteborg och regional mobilitet. Projektet startar i maj 2017 och pågår till december 2018.

Initiativet omfattar nio delar: testa och validera självkörande skyttlar (shuttles), identifiera kompletterande mobilitetstjänster, driva öppen innovation, skapa en affärsmodell och en färdplan för självkörande mobilitetstjänster, utforma kopplingar till molninfrastruktur och genomföra events och marknadsföring kopplad till initiativet.

S3 är det andra projektet för att testa självkörande skyttlar i Sverige, och har en unik ansats för att utforma tjänsterna tillsammans med fastighets- och stadsutvecklare. Projektet kommer bygga kompetens i denna gruppen och utveckla information och verktyg för att kunna inkludera denna nya form av mobilitetstjänster i stadsplanering och fastighetsutveckling.

Partners

RISE Viktoria
Autonomous Mobility
Volvo Cars
Sunfleet
Chalmers
Chalmers Fastigheter
ÄlvstrandenUtveckling AB
Karlastaden Utvecklings AB
Göteborgs Stads Parkering AB
Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret
Förvaltnings AB Framtiden
Härryda Kommun
Västtrafik
Ericsson