Shaking the habitual

Två förskolor i Härryda kommun deltar i ett samarbetsprojekt som ska ge personalen nya verktyg och mer kunskap till att jobba mer normkritiskt och jämställt.

Agnebäcken och Mystens förskola kommer tillsammans med andra förskolor från Sverige, Island och Italien delta i projektet fram till vårterminen 2017. Syftet med projektet är att starta en diskussion om genus och likvärdighet, samt skapa nya och framgångsrika sätt att arbeta med jämställdhet inom förskolan. Genom att fördjupa kunskaperna om genus och likvärdighet kan personalen hitta nya metoder som berör såväl personal som barn och deras vårdnadshavare.

Alla deltagande förskolor kommer att besöka varandra och vid besöken kommer verksamheten visa upp sina befintliga metoder. Metoderna kommer sedan att diskuteras och förskolan kommer få värdefull återkoppling från de besökande förskolorna.  

logga för Comenius+